ÇHS 6. ve 7. Madde | Curcuna Çocuk Parti Evi | Çocuk Doğum Günü ve Çocuk Partiler | Ankara
  • Telefon : 0 (554) 193 6424
05Oca
2016
0

ÇHS 6. ve 7. Madde

Devlet, dünyaya gelen her çocuğa sahip olduğu hakları sunmak zorundadır. Çocuk, sadece dünyaya gelerek bir çok hakka sahip olur!

Madde 6

  1. Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler.
  2. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.

Madde 7

  1. Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve doğumdan itibaren bir isim hakkına, bir vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana–babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır.
  2. Taraf Devletler, özellikle çocuğun tabiiyetsiz kalması sözkonusu olduğunda kendi ulusal hukuklarına ve ilgili uluslararası belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olarak bu hakların işlerlik kazanmasını taahhüt ederler.

Henüz Yorum Yapılmamış